Angklung Pemikat Nyi Sri Pohaci * Ekspedisi Alat Musik Nusantara 2018

Bagi masyarakat ladang di tanah Sunda, angklung dan Nyi Sri Pohaci adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Alunan angklung akan membuat Nyi Sri Pohaci gembira sehingga menjadikan tanah Sunda subur makmur, hasil padi melimpah, gemah ripah loh jinawi. Dwi As Setianingsih & Nawa Tunggal Calik dina bale agung/Lenggahing…